Úvodní slovo

Na dnešním doslova přeplněném trhu práce není jednoduché zaujmout a být vyjímečný. Můžete mít charisma i perfektní motivaci. Konkurence je však početná a nelze se spoléhat jen na hezký úsměv a příjemné vystupování.

Mezi nejdůležitější kritéria pro uplatnění v praxi je důležitá kromě splnění standardního požadavku na vzdělání také délka odborné praxe.
Co se týče přístupu k odborným praxím, v životopise zaměstnavatele zaujmou stáže z významných firem, nebo stáže  a praxe zahraniční.

Výhodou stáže, praxe, práce v zahraničí není jen snaha o vylepšení kandidátova CV. Jsou to také měsíce v jiném kulturním prostředí a získaní většího sebevědomí a také kontaktů po celém světě.

Společnost INTERPRAX Consulting, s.r.o s mezinárodní působností, třiadvacetiletými praktickými zkušenostmi (od roku 1993) s realizací zahraničních praxí, stáží a angažmá pro studenty a absolventy univerzit, VOŠ, středních škol všech agrarních/zemědělských a biologických oborů ve Švýcarské konfederaci (Švýcarsku), Lichtenštejnském knížectví a Lucemburském velkovévodství.středních, vyšších odborných škol a univerzit eventualně mladých absolventů ve Švýcarské konfederaci (Švýcarsku). Společnost má povolení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Č.j.:MPSV-UP/4366/15/ÚPČR/7.

Tímto společnost nabízí možnost umístit studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol, univerzit a absolventům ve věku 18-25 let studujícím němčinu, nebo AJ, FJ, IJ ve Švýcarské konfederaci v programu dalšího vzdělávání na pozici.

Velkou výhodou je fakt, že švýcarské agropodniky, farmářské hostitelské rodiny mají praktické zkušenosti se studenty, absolventy českých zemědělských, přírodovědných a veterinárních škol a univerzit již od roku 1993, znají jejich mentalitu, umění je přijímat mezi sebe a být jim dobrým nejen lidským vzorem. Jejich přátelství a spolupráce přetrvává i desetiletí.

schlogo

  Informative Post write my book report.