603 526 667 interprax@cmail.cz

Délka pobytu 2, nejčastěji 3, 4 měsíce, min.18 let . Nástupní termín každý měsíc v roce 2018, vždy zpravidla k prvními dni v měsíci!
Program v rámci dalšího vzdělávání/Weiterbildung – pro studenty a absolventy univerzit, VOŠ, středních škol všech agrárních/zemědělských, veterinárních a přírodovědných oborů.

V tomto programu existuje jistá tolerance k jazykovým schopnostem agropraktikanta – němčina, event. francouzština, angličtina a již dosaženým praktickým zkušenostem v agro-oborech a zemědělské prvovýrobě.

Zajištěn komplexní organizační servis a asistenční služba po celou dobu pobytu, integrace do švýcarské společnosti, ubytování, strava  přímo v areálu agropodniku, nebo velkém domě šéfa praxe u reprezentativní, vstřícné, vždy nápomocné a milé hostitelské rodiny. Keine Angst!

Po úspěšném absolvování agro-praktika lze vystavit švýcarské pracovní reference – ARBEIT-ZEUGNIS/REFERENZ -, které mají následně na trhu práce „cenu zlata“! Slouží také jako doklad o vykonané povinné praxi pro alma mater.
Bonus  min. 2.545.- CHF/Monat/brutto