603 526 667 interprax@cmail.cz

Určeno především studentům gymnázia, SŠ, VOŠ, VŠ a univerzit se vztahem k přírodě.

Délka pobytu max. 2 měsíce, ale lze sjednat i na dobu kratší, umístění je možno realizovat celoročně. Věk 18 -25 let, výjimečně od 17 let, Kandidáti schopnost komunikace v NJ, nebo FJ podmínkou, znalosti AJ lze také využívat, většina členů hostitelských rodin hovoří anglicky. Program s tolerancí k dosavadním praktickým zkušenostem kandidáta v agro-oblasti/zemědělství. Zaučení bude snadné. Zájem poznat a naučit se něco nového, zájem o agro-problematiku a poznávání nových cizích kultur, dobrý zdravotní stav, schopnost spíše drobné fyzické práce, dobré morálně-volní vlastnosti. Umístění realizováno na privátních agropodnicích a akciových společnostech různého zaměření a specializace v německy a francouzsky hovořících kantonech Švýcarska.

Zajištěna integrace do velmi milého a vstřícného prostředí švýcarských hostitelských rodin s letitými praktickými zkušenostmi s nově příchozími našimi mladými lidmi, ubytování a strava v hostitelské rodině, pojištění, překladový servis, asistenční služba v přípravné fázi a po celou dobu pobytu v programu.

Bonus stanoven platnými švýcarskými směrnicemi pro rok 2018 dle výkonu a odpracované doby. Po úspěšném absolutoriu programu lze účastníkovi vystavit švýcarské pracovní reference zaměstnavatelem, které dle našich praktických zkušeností mají posléze na trhu práce „cenu zlata“!